Boek: De dokter kan niets vinden

Wat als iemand zich chronisch moe voelt of steeds maar pijn heeft en de dokter heeft alle medische testjes gedaan maar kan niets vinden?

Dan staat de arts voor een raadsel en belandt de patiënt in de enorme vergaarbak van mensen die lijden aan medisch onverklaarde klachten. Tot grote frustratie van de patiënt wordt de oorzaak dan vaak tussen de oren gezocht, terwijl hij zich toch echt ziek voelt.

Dit boek gaat in op het raadsel van medisch onverklaarde klachten. Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek wordt antwoord gegeven op vragen als:

  •  Psychisch of lichamelijk?
  •  Wat gebeurt er in het brein?
  •  Bestaat hyperventilatie?
  •  Waarom kunnen de klachten beginnen na een virusinfectie?
  •  Waarom gaat pijn zo vaak samen met vermoeidheid?
  •  Zal er voor al dit leed ooit een pil komen?

Jan Houtveen laat in dit boek zien dat psychologische factoren beslist een rol spelen, maar dat een puur psychologische verklaring waarschijnlijk te kort door de bocht is. Heel langzaam krijgen we meer duidelijkheid over vage lichamelijke klachten.In de diverse hoofdstukken van het boek De dokter kan niets vinden wordt hetzelfde probleem telkens opnieuw bekeken vanuit een ander vak(deel)gebied. Je zet als het ware telkens een andere bril op, terwijl je toch naar hetzelfde blijft kijken. In het eerste hoofdstuk wordt een algemene inleiding over medisch onverklaarde klachten gegeven, waarbij vooral het zoeken van patiënten en artsen naar een lichamelijke oorzaak aan bod komt. In het tweede hoofdstuk wordt er ingegaan op psychologische factoren (‘tussen de oren’), zoals de rol van angst, denken, aandacht en overige psychologische factoren die de
klachten kunnen uitlokken of in stand houden. Deze mechanismen dienen vaak als uitgangspunt bij een psychologische behandeling. Psychisch is echter wel degelijk ook lichamelijk. De psychologische mechanismen blijken namelijk een plek in het lichaam te hebben – letterlijk tussen de oren – in het brein. Wat er in het brein gebeurt komt in hoofdstuk 3 aan de orde. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt er ingegaan op een aantal stressfysiologische mechanismen in lichaam en brein waarvan gedacht wordt dat ze een rol spelen bij het ontstaan of in stand houden van medisch onverklaarde klachten. Deze hoofdstukken behandelen zaken als een toegenomen spierspanning, de schadelijke effecten van stresshormonen, hyperventilatie en de rol van het immuunsysteem.

  • Auteur:               Jan Houtveen
  • Uitgeverij:          Bert Bakker Amsterdam
  •                              www.uitgeverijbertbakker.nl
  • ISBN:                  978 90 351 3400 3
Klik hier om het boek “De dokter kan niets vinden” gratis te downloaden.
%d bloggers liken dit: