Boek: Omgaan met onverklaarde lichamelijke klachten

Dit boek is geschreven voor mensen die last hebben van lichamelijke symptomen die door de medische wetenschap niet of onvolledig verklaard kunnen worden. Deze symptomen worden in dit boek onverklaarde lichamelijke klachten genoemd. Onverklaarde lichamelijke klachten komen vaak voor. Van alle lichamelijke klachten waar mensen mee naar de huisarts gaan blijft 30 tot 50 procent onverklaard. Veel mensen houden er langdurig last van. Voorbeelden van lichamelijke klachten die onverklaard kunnen blijven zijn: pijn, vermoeidheid, buikklachten, gewrichtsklachten, oorsuizen en hartkloppingen.

Het boek Omgaan met onverklaarde lichamelijke klachten geeft waardevolle informatie voor iedereen die met onverklaarde lichamelijke klachten te maken heeft. Het geeft inzicht in de mogelijke oorzaken van het ontstaan en het blijven voortduren van de klachten. Daarnaast is beschreven wat je zelf kunt doen om de gevolgen van de klachten te beperken en het lijden eronder te verminderen. De adviezen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen.

Voor het schrijven van dit boek zijn drie personen geïnterviewd die langdurig onverklaarde lichamelijke klachten hebben. Ter illustratie worden in de verschillende hoofdstukken citaten uit deze interviews gebruikt. Hoofdstuk 1 beschrijft wat onverklaarde lichamelijke klachten en syndromen zijn. Hoofdstuk 2 behandelt het ontstaan van de klachten en waarom ze niet overgaan. De theoretische inhoud van dit hoofdstuk komt grotendeels in latere hoofdstukken op een praktische manier terug. Hoofdstuk 3 gaat over de gevolgen van de klachten voor iemands leven. Hoofdstuk 4 gaat over de communicatie met anderen. Ook staan er tips in voor de naasten. Hoofdstuk 5 beschrijft welke behandelmogelijkheden er zijn. In hoofdstuk 6 komt aan bod wat iemand zelf kan doen aan de klachten. In de bijlagen en op de website http://extras.springer.com zijn oefeningen te vinden.

Omgaan met onverklaarde lichamelijke klachten is verschenen in de reeks van A tot ggZ.

  • eerste druk:       15 september 2011
  • Auteurs:             Astrid Blok en Jan Houtveen
  • Uitgeverij:          BSL Houten
  •                              www.bsl.nl
  • ISBN:                  978 90 313 9002 1
%d bloggers liken dit: