Flirten, slijmen en spiegelen

Mensen praten wat af: thuis, op het werk, in het café, op feestjes, of waar dan ook. Praten leidt namelijk doorgaans tot positieve emoties. Kijk maar eens om je heen, bijvoorbeeld in de trein. Een meisje staart wezenloos en ongelukkig voor zich uit. Haar ringtoon klinkt. Zodra het gesprek begint zie je de blije expressies op haar gezicht verschijnen. Helaas, praten kan ook negatieve emoties tot gevolg hebben. Van een meningsverschil kun je gefrustreerd of boos raken, en je kunt soms spontaan een hekel krijgen aan een gesprekspartner. Blijkbaar kun je onbedoeld een negatief beeld van jezelf neerzetten. Maar hoe moet je eigenlijk een positief beeld van jezelf neerzetten? Over verbale en non-verbale communicatie en het neerzetten van een positief beeld van jezelf doen diverse (veelal populaire) theorieën de ronde. Hieronder een kleine greep uit dit enorme arsenaal aan kennis.

Je kunt iemand gevoelsmatig voor je winnen door te flirten en te vlijen. Flirten en vlijen zijn het ultieme gereedschap om iemand amoureus te verleiden. Maar je kunt het ook breder inzetten, bijvoorbeeld om een positief beeld van jezelf neer te zetten. Met flirten en vleien bezorg je iemand een goed gevoel met als gevolg dat diegene jou veel aardiger vindt. En als iemand je aardig vindt – als de chemie er is – dan is zo iemand ook bereid veel aardiger voor jou te zijn. En dat kan je bijvoorbeeld een flinke promotie opleveren. Flirten en vlijen (slijmen) kan verbaal, met woorden, bijvoorbeeld door complimenten te geven en iemands ego te strelen. Of door je op de ander te richten in plaats van het over jezelf te hebben. Echter, omdat het merendeel van de menselijke communicatie via non-verbaal gedrag verloopt, zal het beeld dat je van jezelf neerzet vooral ook gebaseerd zijn op non-verbale zaken. Bekende non-verbale vaardigheden hierbij zijn geïnteresseerdheid uitstralen en goed te luisteren, oogcontact maken en veel te glimlachen, en optimisme en enthousiasme uit te stralen. Verder helpt het om iemands lichaamshouding over te nemen (het zogehete spiegelen). Doe al deze dingen en je hebt, simpelweg door een praatje met iemand te maken, een positief beeld van jezelf neergezet. Of toch niet? Bovenstaande zaken zijn inmiddels open deuren en alom bekend. Iedereen kan ze daardoor herkennen en zal vervolgens op zijn hoede zijn. Hier trappen we dus vast niet meer in. Een positief beeld van jezelf neerzetten zal vast niet meer zo simpel zijn.

Recent onderzoek van de universiteit van Nijmegen bevestigt echter dat slijmen wél werkt. De proefpersonen kregen een zeer positieve en vleiende beschrijving over iemand te lezen waarna de zogenaamde schrijver hiervan beoordeeld en/of beloond moest worden. Wanneer de tekst over jezelf ging (er was verteld dat een andere deelnemer dit zojuist over jou had opgeschreven) werd de schrijver hiervan beduidend aardiger en oprechter en ook minder slijmerig gevonden dan wanneer de tekst over iemand anders ging. Dit effect bleef zelfs bestaan wanneer er vooraf vermeld werd dat de ander wilde slijmen en overreden. Conclusie: slijmen werkt nog steeds. We trappen er wel degelijk in, en het werkt tegen beter weten in. Omstanders die je zien slijmen bij een ander zien je wél als een slijmbal. Zij prikken er doorheen. Maar zodra je eigen ego en ijdelheid in het spel komen, dan sust dit je kritische analyses in slaap. In Nijmegen wordt ook onderzoek gedaan naar de effecten van spiegelen. We blijken onbewust en continu het gedrag van anderen te imiteren. Ook spiegelen blijkt echt te werken. Mensen die je spiegelt vinden je aardiger en ze vertonen meer positief gedrag. Ook hier trappen we dus in. Opmerkelijk is dat iemand spiegelen zowel meer positief gedrag naar jou toe als ook naar anderen tot gevolg heeft. Het zojuist gespiegeld zijn leidt bijvoorbeeld tot meer geld doneren aan de CliniClowns. Maar let op. Onderzoek wijst ook uit dat spiegelen niet altijd werkt. Soms moet je juist complementair spiegelen, het tegenovergestelde doen. Dit geldt met name bij verschillen in machtspositie waarbij je jezelf, wat betreft lichaamshouding, letterlijk groot of klein moet maken. Net als bij chimpansees. Het kan in je voordeel werken als je je (complementair) klein maakt tegenover iemand die zich groot en dominant opstelt, en groot tegenover iemand die zich ondergeschikt opstelt.

Conclusie: Deze technieken van flirten, slijmen en spiegelen werken op wat kleine kanttekeningen na dus echt. Doe er je dus je voordeel mee. Bijvoorbeeld als je in de horeca werkt. Zo blijkt dat simpelweg het woord voor woord herhalen door een ober van de bestelling (verbaal spiegelen, oftewel het papagaai effect) een hogere fooi tot gevolg heeft.

%d bloggers liken dit: