Contact

Ik ben publicist, spreker, docent/trainer en onafhankelijk onderzoeker maar geen arts of behandelaar. Via deze website, de boeken en wetenschappelijke artikelen die ik schrijf, en de lezingen die ik hou probeer ik mijn bijdrage te leveren aan studenten, collega onderzoekers, psychotherapeuten, artsen, en andere behandelaars. Ik heb echter niets te bieden aan individuele patiënten op het gebied van vragen, diagnose of behandeling. Hen verwijs ik naar de beide populaire boeken en alle informatie op deze website. Ik ben (als docent en onderzoeker)  niet bevoegd om mij met de patiënt zelf bezig houden. Mails van patiënten kan ik dus helaas niet behandelen.

Contact:  JanHoutveen@gmail.com

%d bloggers liken dit: